Föredrag

Makt, Kön, Sexualitet, Religion & Mänskliga rättigheter

Bilden som inspirationskälla – Provokation och folkbildning

Elisabeth Ohlson Wallin är Sveriges främsta och mest kända fotokonstnär. Hon föreläser om bildens möjlighet att inspirera och utveckla oss till att tänka i nya banor.

Elisabeth har lyckats tränga igenom mediabruset med sina bilder. Vare sig det är en naken Camilla Henemark med Kungen, en cyklande Jesus eller en leende bankdirektör. Med sina 30 års erfarenhet som fotograf och konstnär underhåller hon med allvar och folkbildning.

Hennes föreläsningar spänner mellan ämnen som konstens plats i samhället och politiken, vad satiren gör med oss samt vad det betyder att ta ansvar för sina åsikter. Lättsamt och humoristiskt ställer hon de tunga frågorna: Hur kan bilder, allvarliga såväl som roliga, inspirera och utveckla oss till att tänka i nya tankebanor? Är kanske en provokation till och med nyttig för att vi ska utvecklas? Varför blir vissa arga när andra skrattar?

ett par exempel på förläsningar;

Kungen är farligare än Jesus

Elisabeth föreläser och berättar på ett varmt och humoristiskt sätt om sina bilder på Kungen, Jesus och statsministern. Behövs satiren och vad gör den med oss? Har bilden makt i dagens samhälle och behövs den politiska konsten?

Vem bestämmer vad som är normalt och vad som är onormalt, naturligt eller onaturligt?

Tar du ansvar för dina åsikter? Elisabeth vill att föredraget ska inspirera till att tänka i nya banor och få åhörarna att våga prata med varandra om känsliga ämnen. Genom att visa bilder både från sina kommersiella uppdrag och från sina konstnärliga utställningar berättar Elisabeth hur hon tänker och hur hon får sina idéer.

Från Tjackhora till Statsministern

Är ett visuellt föredrag av fotografen och konstnären Elisabeth Ohlson Wallin där du kan njuta, skratta och uppröras av en mängd bilder och upptäck det du inte visste fanns.

Elisabeths visuella föredrag passar för såväl stora som små sammanhang och pågår ca 45 – 60 minuter.